Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll naar boven

Top

0 Reacties
chess

Beyond the Business Model

Door: | november 6, 2013

TravConnect, een betere naam had TravMagazine niet kunnen bedenken om een nieuw kennisplatform te lanceren. Immers: netwerken stuur je anders aan dan ketens, heel anders. Daarmee is dan ook meteen de vinger gelegd op wat ons allen als managers, strategen en kenniswerkers de volgende decennia zal bezig houden: denken in termen van participanten, in waardecreatie in plaats van denken, in termen van consumenten en producenten. En dat is een wereld van verschil, een verschil dat veel dieper gaat dan het aanpassen van het businessmodel, hoe belangrijk dat laatste ook is. Het is niet genoeg. Met het aanpassen van het businessmodel alleen zullen we het helaas niet redden.

Drama’s en successen

Het drama van Oad zeer recent, maar ook de fenomenen als Occupy Wall Street, de Arabische Lente en het voorval in Haren, het feestje dat Couchsurfing heet en AirBnB, ze hebben allen één ding gemeen: ze tonen ons dat de wereld fundamenteel anders draait: simultaan en niet langer uitsluitend en prioritair sequentieel. Dat is niet iets om bang van te worden, wel om even (snel) bij stil te staan.

Van sequentieel naar simultaan

Mensen hebben altijd op twee manieren waarde kunnen creëren: sequentieel en simultaan. Echter, door de industriële context van vooral materiële waardecreatie zijn we verblind geraakt door de sequentiële logica, de logica van  waardecreatie in ketens, een logica van producenten en consumenten. Wat nieuw is, is het feit dat de simultane logica nu door de digitalisering, structureel wordt ontsloten op wereldschaal. En dat is een hele drastische verandering, een verandering die alles raakt wat we tot op heden hebben gezien als ‘goed management’. De ontsluiting van de simultane logica vraagt om niets minder dan om het herdenken van onze lineaire, sequentiële logica. We moeten leren om de logica van plannen en controleren aan te vullen met de logica van inspireren en orchestreren. Het is met name die andere logica die nieuwe bedrijven op dit moment vleugels geeft en bestaande bedrijven naar de keel grijpt.

Het goede nieuws

Het goede nieuws is dat die ontsluiting van de simultane logica ook goed nieuws is voor het transformeren van organisaties. Op dat vlak zijn de veranderingen namelijk even drastisch te noemen als op het vlak van de bedrijfsvoering zelf. Kortom: de toekomst is aan het collectief en aan de managers die weten het collectief te inspireren in een strategische richting. En dat is zeer goed nieuws voor de bestaande bedrijven, ook voor de reisorganisaties die de verandering willen omarmen. Het spel wordt anders gespeeld, het is dus zaak om een andere manier van spelen in de vingers te krijgen. Het is deze manier van ‘spelen’ (designen om te inspireren en te orchestreren) die we bij NHTV ontwikkelen (zowel tactisch als strategisch) onder de noemer imagineering.

Foto: Adrian Askew

Deel dit artikel

Reacties